sobota, 21 kwietnia 2018

Gmina Folklorem Bogata 2018


Zespół Kalina kolejny już raz miał  okazję uczestniczyć w spotkaniu zespołów  z terenu Gminy Grębów. Spotkanie jest okazją do prezentacji, integracji i wspólnej zabawy. 


Niedziela Palmowa


Niedziela palmowa została ustanowiona na pamiątkę przybycia Chrystusa do Jerozolimy. Tego dnia przychodzi się do kościoła z palemką, która jest symbolem odradzającego się życia. Wierzono, że palma poświęcona w Niedzielę Palmową chroni przed nieszczęściami i dlatego przechowywano ją przez cały rok. Spalone na popiół palmy dodawano do naparów podawanych ludziom i zwierzętom, by ochronić przed chorobami. Dymem z palm okadzano krowy przed pierwszym wyprowadzeniem na pastwisko. Zatykano w rogach izby i stodoły by chroniły przed piorunami. Zatknięte na granicy pola, miały chronić przed gradobiciem. 
W GCK w Grębowie kolejny już raz zorganizowany został konkurs na NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ. Zespół Kalina zdobył zaszczytne II miejsce. 

WYCIECZKA DO RZESZOWA

Dzieci i młodzież biorąca udział w jasełkach,  uczestniczyła w wycieczce do Rzeszowa. Główną atrakcją był pobyt w FlayParku. 


ZESPÓŁ KALINA W KRAWCACH

Zespół Kalina wraz z zespołem Bajka wystąpił na Spoktaniu Noworocznym.